HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)-Cấu trúc và cách dùng.

Tuesday, May 5, 2020

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là một trong 12 thì cơ bản trong Tiếng Anh. Đây là một thì rất hay xuất hiện trong những đề thi tiếng Anh, vậy nên các bạn nên ôn luyện thật kỹ loại thì này. Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online tìm hiểu về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này nhé.

thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì?

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

2. Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.

– They hadn’t been talking to each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor me when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

 

 3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

3.1 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi diễn đạt một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

- I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước khi bạn đề cập tới.

3.2  Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi diễn đạt hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

- Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì cô ấy đã ăn quá nhiều.

- Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài kiểm tra cuối kì vì cô ấy không tham gia lớp học.

3.3 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: 

- The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.
Đôi vợ chồng đã cãi nhau suốt một giờ trước khi đứa con gái về nhà.

-  The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.
Cậu học sinh đã chờ gần một tiếng trong phòng họp trước khi chịu phạt.

3.4 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả hành động xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác.

Ví dụ: 

- I had been practicing for five months and was ready for the championship.
Tôi đã luyện tập suốt 5 tháng và sẵn sàng cho giải vô địch.

-  Willis had been studying hard and felt good about the Spanish test he was about to take. 
Willis đã học hành rất chăm chỉ và cảm thấy rất tốt về bài thi tiếng Tây Ban Nha mà anh ấy đã làm.

-  Anna and Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.
Anna và Mark đã yêu nhau được 5 năm và đã chuẩn bị cho một đám cưới.

3.5 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: 

- She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.
Cô ấy đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ tính đến 9 giờ tối qua.

-  My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.
Em trai tôi đã khóc suốt một giờ trước bữa trưa. 

3.6 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong quá khứ.

Ví dụ: 

- Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.
Sáng hôm qua, anh ấy đã kiệt sức vì trước đó đã làm báo cáo cả đêm.

=> Việc “kiệt sức” đã xảy ra trong quá khứ và là kết quả của việc “làm báo cáo cả đêm” đã được diễn ra trước đó nên ở đây ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt.

✎ LƯU Ý: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ.

Ví dụ:

- If we had been working effectively together, we would have been successful.
(Nếu chúng tôi còn làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, chúng tôi đã thành công rồi.)

- She would have been more confident if she had been preparing better.
(Cô ấy đã có thể sẽ tự tin hơn nếu cô ấy chuẩn bị tốt hơn.)

thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 

4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: trong câu có các từ như how long, since, for, và các từ như trong thì quá khứ hoàn thành như: before…, by the time, by;  No sooner … than; Hardly/ Scarely … when; It was not until … that; Not until … that …

Ví dụ:

  • had been waiting for an hour before the plane took off.
    (Tôi đã đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh)
  • My parents had been teaching for 40 years when they got retired.
    (Cha mẹ tôi đã giảng dạy suốt 40 năm cho tới khi họ nghỉ hưu)
  • He had been sleeping when we walked into his room.
    (Khi chúng tôi bước vào phòng thì anh ta đang ngủ)

5. Bài tập thực hành thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Chia động từ vào chỗ trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

6. Đáp án thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment