HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Sử dụng mạo từ (A_An_The) với danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong Tiếng Anh

Saturday, April 25, 2020

Sử dụng mạo từ với danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong Tiếng Anh là điểm ngữ pháp Tiếng Anh nhất định bạn phải biết.  Bước quan trọng đầu tiên chính là lựa chọn mạo từ  thích hợp cho danh từ đếm được và không đếm được phù hợp với ngữ cảnh. Hãy cùng hoctienganhgiaotieponline.vn cùng tìm hiểu nhé!

mao tu A AN The voi danh tu dem duoc va khong dem duoc

Danh từ đếm được là danh từ có số lượng (con số) đứng phía trước: 1 teacher, 3 books, 76 trombones, 1,000,000 people.

Danh từ không đếm được là danh từ không thể có số lượng (con số) đứng trước, nó là các tài liệu, khái niệm, thông tin…

Ví dụ:  information, water, understanding, wood, cheese.

Một khi bạn đã phân loại danh từ đếm được và không đếm được một cách rõ ràng (có thể dung từ điển) thì quy luật sau sử dụng mạo từ với danh từ đếm được và không đếm được sẽ được sử dụng.

1. Sử dụng mạo từ với danh từ không đếm được

Mạo từ a/an không được dùng cho danh từ không đếm được

Ví dụ:

+        water (NOT a water)

+        weather (NOT a weather)

+        music (NOT a music)

Số lượng (con số) không đứng trước danh từ không đếm được (danh từ không đếm được không có dạng số nhiều)

Ví dụ:

+        a piece of news (NOT 1 news)

+        two bottle of water (NOT 2 water)

+        a grain of rice (NOT 1 rice)

Không sử dụng mạo từ cho danh từ không đếm được khi bạn ám chỉ về nó một cách chung chung.

Ví dụ:

+        He put sugar in his tea and stirred it.

+        He taught music at a school in Edinburgh.

Mạo từ the được sử dụng khi bạn nói về một ví dụ/sự việc cụ thể liên quan đến danh từ không đếm được.

Ví dụ:

+        I immerse my clothes in the water.

+        She dissolved the sugar in the tea.

+        Did you like the music they played at the dance?

2. Sử dụng mạo từ với danh từ đếm được

Số lượng (con số) được đặt trước danh từ đếm được ( danh từ đếm được có thể ở dạng số nhiều)

Ví dụ:

+        two cats

+        three pens

+        five students

A/an hoặc the đều có thể đứng trước danh từ đếm được

Ví dụ:

+        a book

+        an apple

+        the lions

Phải có một mạo từ đứng trước danh từ đếm được ở dạng số ít.

Danh từ đếm được ở dạng số nhiều không cần có mạo từ

Ví dụ:

+        She’s always out with her friends.

+        He likes cats but dislikes dogs.

+        I like books about sport.

A/an được dung cho danh từ đếm được trong trường hợp danh từ đó được đề cập đến lần đầu tiên trong khi nói hoặc viết

Ví dụ:

+        John has a dog and a cat. The dog is called Rover, and the cat is called Fluffy.

The được dùng cho danh từ đếm được:Danh từ được sử dụng lần thứ 2 trở lên trong khi nói hoặc viết. Khi mà mọi người đều biết đến vật/ việc mà bạn đề cập đến

Ví dụ:

+        I like the book you bought last night.

+        I found the puppy whimpering next to the front door.

+        Please open the window!

+        I think I’ve broken the washing machine.

An được dùng khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

Lưu ý:

Quy luật trên vẫn được áp dụng cả khi có hoặc không có tính từ đi kèm với danh từ

Một vài dành từ vừa đếm được, vừa không đếm được, phụ thuộc vào ngữ cảnh sự dụng của danh từ đó:

Do you have paper? I want to draw a picture. ( danh từ không đếm được : a sheet of paper)

Can you get me a paper when you are at the shop? ( danh từ đếm được : a newspaper)

Danh từ không đếm được thường có các cụm từ đứng trước như là : a lot of .. (luck)a piece of .. (cake)a bottle of .. (milk)a grain of .. (rice)

 

Chúc các bạn sử dụng tốt mạo từ với danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong Tiếng Anh nhé!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment