HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Quy tắc phát âm từ có đuôi "ED" trong Tiếng Anh

Sunday, February 16, 2020

Phát âm từ có  đuôi "ed" trong Tiếng Anh vô cùng đơn giản! 

Trước khi phát âm đuôi "ed" chúng ta cần nắm 2 khái niệm âm vô thanh và âm hữu thanh.

–  Âm vô thanh: Khi nói chạm tay vào cuốn họng không thấy rung

–  Âm hữu thanh: Khi nói chạm tay vào cuốn họng cảm thấy rung

Trong cách phát âm đuôi “ed”, có 3 âm là /t/, /d/ và /Id/, trong đó:

– /t/ là âm vô thanh.

– /d/ và /ɪd/ là âm hữu thanh.

Quy tắc phát âm đuôi ed trong tiếng anh

1. ‘ed’đọc là /t/:

Ta sẽ phát âm là /t/ với những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xa cà phê phải thiếu sữa).

 Ví dụ:  watched /wɒtʃt/, missed /mɪst/ ,…

2. ‘ed’ đọc là /ɪd/

Ta sẽ phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm)

Ví dụ: wanted/ˈwɒn.tɪd/ , needed /ˈniː.dɪd/

3. ‘ed’ sẽ được đọc là /d/: với các âm còn lại

Ví dụ:  lived /lɪvd/, allowed /əˈlaʊd/          

Hy vọng với những chia sẽ trên đây đã giúp các bạn phần nào nắm bắt được quy tắc phát âm ed trong Tiếng Anh. Các bạn nhớ thường xuyên luyện tập để có thể thành thạo cách phát âm nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Để được tư vấn miễn phí lộ trình học Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc các bạn đăng kí tại đây nhé!

Leave your comment