HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Góc học tập

Để phát âm "s" và "es" trong Tiếng Anh chuẩn nhất chúng ta cần xem âm cuối của từ gốc là âm vô thanh, hữu thanh hay âm gió để phát âm là /s/, /z/ hay /iz/ cho đúng.
Phát âm từ có đuôi "ed" trong Tiếng Anh vô cùng đơn giản! Trong cách phát âm đuôi “ed”, có 3 âm là /t/, /d/ và /Id/. Trước khi phát âm đuôi "ed" chúng ta cần nắm 2 khái niệm âm vô thanh và âm hữu thanh.
“International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh. Phát âm theo chuẩn IPA giúp bạn có thể học nghe và nói như người bản xứ.