HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Liên từ tương quan trong tiếng anh-correlative conjuntions

Wednesday, April 22, 2020

Trong liên từ, ngoài liên từ kết hợp còn có liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc. Hoctienganhgiaotieponline.vn xin được giới thiệu tới các bạn liên từ tương quan. Hãy cùng hoctienganhgiaotieponline.vn khám phá chủ điểm ngữ pháp tiếng anh hôm nay nhé!

lien tu tuong quan

1. Liên từ tương quan là gì?

- Liên từ tương quan(correlative conjuntions) là những cặp từ nối có chức năng nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Các liên từ tương quan chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề.

Những liên từ tương quan phổ biến trong tiếng anh gồm:

eitheror, 

neithernor, 

bothand, 

not onlybut also, 

whetheror

hardly…when,

if…then,

just as…so,

rather…than,

no sooner…than.

2. Các cặp liên từ tương quan thường dùng trong tiếng anh:

+ either … or: dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia

Ví dụ: I’d like to have either tea or juice.

(Tôi muốn uống trà hoặc nước trái cây)

+ neither … nor: dùng để diễn tả phủ định kép, không cái này cũng không cái kia.

Ví dụ: Neither me nor my friends want to talk with her.

(Cả tôi và đám bạn đều không thích nói chuyện với con nhỏ đó)

+ both … and: dùng để diễn tả lựa chọn kép - cả cái này lẫn cả cái kia.

Ví dụ: Both John and Mary are good at French.

(Cả John và Marry đều giỏi tiếng Pháp)

+ not only … but also: dùng để diễn tả tính chất kép, không những cái này mà cả cái kia.

Ví dụ: She is not only beautiful but also brilliant.

(Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa)

lien tu tuong quan trong tieng anh

Lưu ý: Trong cấu trúc với neither…nor và either…ornot only …but also động từ chính trong câu chia theo chủ ngữ thứ 2. Trong cấu trúc với both…and thì động từ chia theo số nhiều.

Ví dụ:

Neither Jane or my cousins have good scores at this semester.
(Cả Jane và mấy đứa em họ đều không có điểm số tốt ở học kỳ này.)

Neither Emily nor her sons expressed their disappointment when Tom didn’t come home early.
(Cả Emily và những đứa con của cô ấy đều không thất vọng khi Tom không thể về nhà sớm.)

Both cats and dogs make good pets.

(Cả mèo và chó đều thích hợp là thú cưng.)

Hãy cẩn thận vị trị mà chúng ta chọn đặt các liên từ.

Gây khó hiểu: Either you must bring in your permission slip or stay home.

Hợp lý hơnYou must either bring in your permission slip or stay home.

Hoặc: Either you must bring in your permission slip, or you must stay home.

Dễ nhầm lẫn: It was not only a long movie but also exciting.

Hợp lý hơnThe movie was not only long but also exciting.

Hoặc làIt was not only a long movie but also an exciting one.

3. Chức năng liên từ tương quan:

- Chức năng giống với liên từ kết hợp. Liên từ tương quan chỉ nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề.

Nối từ: My uncle is not only a doctor but also a pharmacist.

Nối cụm từ: All of these clothes are either too small or worn out.

Nối mệnh đề: Either Monica will bring drinks, or she will bring brownies.

- Liên từ tương quan có hiệu quả mạnh hơn liên từ kết hợp và nó nhấn mạnh hơn mối quan hệ giữa các ý mà nó liên kết. Hãy quan sát sự khác biệt trong các câu dưới đây:

Ví dụ:

Cats and dogs make good pets.

Both
 cats and dogs make good pets.

Ron or Davie found my bicycle.

Either
 Ron or Davie found my bicycle.

► Lưu ý: Với cặp từ Not onlybut also, chúng ta chỉ có thể tách but also còn not only thì không. Not only khi đưa ra đầu câu

Ví dụ: He is not only a great singer, but he is also a talented actor.

(Anh ấy không chỉ là 1 ca sỹ tuyệt vời mà còn là 1 diễn viên tài năng)- Khi not only đứng ở đầu câu thì mệnh đề đầu tiên phải đảo ngữ

Ví dụ: Not only do I like ice skating, but I also love hockey.

(Mình không chỉ thích trượt băng mà còn thích cả khúc côn cầu)

4. BÀI TẬP: Nối các câu sau lại với nhau để ghép thành một câu hoàn chỉnh

1. Both peter …

a. …but we also have enough money.

2. Not only do we want to go …

b. …neither true nor realistic.

3. Either jack will have to work more hours ...

c. …not only wise to listen to your parents but also interesting.

4. That story was …

d. … and I are coming next week.

5. Students who do well not only study hard …

e. …either his career or his hobby.

6. In the end he had to choose …

f. … both my laptop and my cell phone on holiday.

7. Sometimes it is …

g. …but also use their instincts if they do not know the answer.

8. I would love to take …

h. … or we will have to hire somebody new.

 

Đáp án
1. d
2. a
3. h
4. b
5. g
6. e
7. c
8. f

  Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment