HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Noun Suffixes-Hậu tố(tiếp vị ngữ) tạo thành danh từ trong Tiếng Anh || hoctienganhgiaotieponline.vn

Wednesday, December 16, 2020

Trong quá trình học Tiếng Anh giao tiếp, học luyện thi IELTS, TOEIC hay TOEFL... việc học TIỀN TỐ và HẬU TỐ sẽ giúp chúng ta bổ sung 1 lượng từ vựng đáng kể - theo cách "auto" nhất! Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu một số HẬU TỐ để chuyển từ loại sang DANH TỪ nhé!

 noun suffixes- hậu tố tạo danh từ trong tiếng anh

Xem thêm các bài viết khác

--> Hậu tố tạo thành tính từ trong Tiếng Anh

--> Danh từ trong Tiếng Anh

--> Động từ trong Tiếng Anh

--> Tính từ trong Tiếng Anh

--> Trạng từ trong Tiếng Anh

 1. Những hậu tố được thêm vào sau động từ để tạo thành danh từ

Verb

Suffix

Noun

improve get better

-ment

 

 

improvement sự tiến bộ

govern control affairs of a city or country

government chính quyền

manage direct or control a business

management sự quản trị

elect choose somebody by voting

-ion

 

election cuộc bầu cử

discuss talk about something seriously

discussion cuộc tranh luận

inform tell someone something

-ation

information thông tin

jog running to keep fit or for pleasure

-ing

 

jogging môn chạy bộ

spell 

spelling chính tả

2. Những hậu tố được thêm vào sau tính từ để tạo thành danh từ

Adjective

Suffix

Noun

weak opposite of strong

We have a weak government. 

-ness

 

 

 

weakness sự yếu kém

What's her main weakness as a manager?

happy

happiness niềm hạnh phúc

ill sick/not well

She was ill for a long time.

illness bệnh tật

Hepatitis is a very serious illness.

stupid

-ity

 

 

stupidity sự ngu ngốc

active

activity hoạt động

similar almost the same

The two boys are quite similar.

similarity sự tương đồng

There is a similarity between all three sons.


3. Các hậu tố -hood and -ship

-hood is used to form abstract nouns, especially family terms, e.g. childhoodparenthoodmotherhood

-ship is used to form abstract nouns, especially status, e.g. friendshippartnershipmembership

4. Các hậu tố -er/-or and -ist

Các hậu tố này có thể được thêm vào cả danh từ và động từ để tạo thành danh từ mới chỉ người và nghề nghiệp.

-er

-or

-ist

ballet dancer

pop singer

murderer (sát nhân)

bus driver

shop manager

professional footballer

employer

television actor

film director

translator

computer operator

artist (họa sĩ)

economist (nhà kinh tế học)

psychologist (nhà tâm lý học)

journalist

5. Các hậu tố -ism and -ist

-ism (an activity or ideology) and -ist (a person) are used for beliefs and ideologies, and sometimes professions 

e.g. liberalism (chủ nghĩa tự do), capitalism (tư bản chủ nghĩa), Buddhism (Phật giáo), journalism, typist, physicist, terrorist,...

 

Lưu ý về phát âm

Việc thêm hậu tố vào sau một căn ngữ có thể làm thay đổi cách nhấn trọng âm. Ví dụ:

Educate → Education

Advertise →  Advertisement

 

Similar → Similarity

Stupid → Stupidity

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có thể biết cách sử dụng hậu tố tạo danh từ trong Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment