HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Danh từ tập hợp trong Tiếng Anh (Collective Noun)- Hoctienganhgiaotieponline

Tuesday, September 1, 2020

Danh từ tập hợp(Collective Noun) thường được ít người quan tâm đến nhưng có 1 sự thật là các danh từ tập hợp được người bản xứ sử dụng rất nhiều, danh từ này dùng để chỉ một tập hợp, một nhóm, một bầy đàn có những đặc điểm chung, ví dụ như: một đàn voi (a herd of elephants), một đám đông (a crowd of people), một hộp bút chì màu (a box of crayons) , một mẩu giấy (a pad of paper), vv... Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu về danh từ tập hợp này nhé.

danh từ tập hợp trong Tiếng Anh-collective nouns

1. Danh từ tập hợp là gì?

Danh từ tập hợp trong tiếng Anh được dùng để chỉ một “tập hợp” hay “nhóm” những thứ, sự vật có chung đặc điểm ví dụ như ‘bunch’ trong ‘a bunch of bananas’ (một nải chuối) hay ‘herd’ trong ‘a herd of deer’ (một đàn nai).

Có những trường hợp danh từ (sự vật) được nói đến là không đếm được (chocolate, sugar, water, coffee, rice…) nên để diễn đạt số lượng phải đi kèm danh từ tập hợp chỉ đơn vị như a bar of chocolate (một thanh sô cô la) hay a glass of water (một cốc nước).

 

Điều đặc biệt là số lượng danh từ tập hợp rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, có những danh từ tập hợp được dùng với sự vật này, nhưng lại ít được dùng hoặc không thể dùng với sự vật khác.

2. Một số danh từ tập hợp

2.1. Danh từ tập hợp chỉ người

 •         a crowd of people:một đám đông.
 •         a flock of tourists:một nhóm khách du lịch.
 •         a gang thieves:một nhóm cướp.
 •         an army of soldiers:một đội quân.
 •         a team of athletes:một nhóm vận động viên.

2.2. Danh từ tập hợp chỉ động vật

 •         a pride of lions:một đàn sư tử.
 •         a brood of chickens:một bầy gà.
 •         a school of fish:một đàn cá
 •         a flock of geese:một đàn ngỗng

2.3. Danh từ tập hợp chỉ vật

 •         a bunch of bananas:một nải chuối.
 •         a bunch of flowers:một bó hoa.
 •         a quiver of arrows:một bao tên.
 •         a bundle of vegetables/ firewood/papers:một bó rau/bó củi/bọc giấy.
 •         a range of hill/mountains:một dãy đồi/núi.

Lưu ý: Khi chỉ một đồ vật gồm có hai bộ phận giống nhau, kết nối với nhau:  scissors,  glasses, gloves, earrings, trousers/ pants, ta sẽ sử dụng “a pair of”.

Ví dụ: a pair of gloves, a pair of glasses.

danh từ tập hợp-collective nouns

3. Cách sử dụng danh từ tập hợp

3.1.  Sử dụng danh từ tập hợp khi đề cập đến một tập thể thì động từ và đại từ theo sau ở ngôi thứ 3 số ít

The family was united on this question.

Cả gia đình được tập hợp lại để bàn về vấn đề này.

Our team is going to win the game.

Đội chúng tôi sẽ thắng trận này.

There was a group of girls following him.

Có một đám con gái theo sau hắn.

A group of her friends was waiting for her inside.

Một nhóm bạn học của con bé đang đợi nó ở bên trong.

=> Cả nhóm cùng đợi, chỉ hành động "đợi".

3.2. Sử dụng danh từ tập hợp khi  đề cập đến các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ, động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều

My family are always fighting among themselves.

Các thành viên trong gia đình tôi luôn đấu đá nhau.

The team are changing and adapting to new players.

Các thành viên trong đội đang thay đổi và thích ứng với các cầu thủ mới.

A group of her friends were waiting for her inside.

Một nhóm bạn học của con bé đang đợi nó ở bên trong.

=> Cả nhóm đợi, nhưng mỗi người còn làm việc gì khác nữa (trong lúc đợi).

3.3. Sử dụng danh từ tập hợp khi đối với các cụm danh từ ở nhóm chỉ động vật, gia súc, thời gian, tiền bạc và số đo cho dù sau giới từ of là danh từ số nhiều nhưng vẫn chia động từ theo ngôi thứ 3 số ít

The flock of birds is circling overhead.

Đàn chim đang bay vòng tròn phía trên bầu trời.

A school of fish is being attacked by sharks.

Một đàn cá đang bị cá mập tấn công.

Fifty minutes isn't enough time to finish this test.

50 phút không đủ để làm xong bài kiểm tra này.

Twenty–five dollars is too much for the meal.

Bữa ăn này 25 đô mắc quá.

Two miles is too much to run in one day.

Một ngày chạy 2 dặm thì nhiều quá.

3.4. Cách sử dụng a number of, the number of

A number of = a "Một số những...", đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều

A number of + plural noun + plural verb...

A number of students are going to the class picnic.

Một số sinh viên sẽ đi dã ngoại với lớp.

A number of applicants have already been interviewed.

Số người nộp đơn đã được phỏng vấn.

The number of = "Số lượng những...", đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít

The number of + plural noun + singular verb...

The number of days in a week is seven.

Số lượng ngày trong một tuần là bảy.

The number of residents who have been questioned on this matter is quite small.

Số lượng cư dân đã được tra hỏi về vấn đề này khá ít.

3.5. Đối với các đồ vật gồm có hai bộ phận giống nhau kết nối với nhau như: scissors (kéo), binoculars (ống nhòm), glasses (mắt kính), trousers/pants... ta dùng "a pair of....+ động từ số ít"

- There is a pair of scissors on the table. (Có một cái kéo trên bàn.)

- The pair of glasses on that book is mine. (Mắt kính trên quyển sách đó là của tôi.)

- That pair of trousers needs mending. (Cái quần dài đó cần phải vá lại.)

Đối với "a pair + hai người/đồ vật/con vật đi cặp với nhau" thì luôn dùng với động từ số nhiều:

- A pair of lovers are sitting on the bench. (Một cặp/đôi tình nhân đang ngồi trên cái ghế băng.)

- A pair of teenage boys were arrested. (Hai cậu bé thanh thiếu niên đã bị bắt.)

- Two hundred pairs of twins are gathered in London tomorrow to mark the first World Twins Day.

(Hai trăm cặp sinh đôi sẽ được tập hợp lại ở Luân đôn vào ngày mai để đánh dấu ngày Hội các cặp sinh đôi trên thế giới.)

5. Bài tập về danh từ tập hợp trong Tiếng Anh

Chọn đáp án đúng

1. What is exact definition of a collective noun?

A. A person, place, thing, or idea

B. A name for materials that can either be measured or weighed

C. A word that always begins with a capital letter

D. A word that refers to general things, people, or animals

E. The name of a group of persons or objects of the same kind considered as a unit

2. An enormous _______ of locusts ate all of the crops.

A. Herd

B. Bunch

C. Swarm

D. Bevy

E. School

3. All night we could hear the ___________ of wolves howling.

A. Troop

B. Pod

C. Gaggle

D. Pride

E. Pack

4. We were in awe as we watched the _________ of whales swimming.

A. Flock

B. Pod

C. Band

D. Bunch

E. Shoal

5. The _________ of lions slept all day on the African plains.

A. Class

B. Fleet

C. Pride

D. Drove

E. Posse

6. A _________ of fruits.

7. A _________ of fish.

8. A _________ of sticks.

9. How many different types of collective nouns are in the English language?

A. 20

B. 50

C. 80

D. 100

E. Over 200

10. Collective nouns represent a ____________? Choose the best answer below.

A. Single person

B. Two people

C. Twenty five people

D. One animal

E. A group of persons or objects of the same kind

Đáp án:

 1.      E
 2.      C
 3.      E
 4.      B
 5.      C
 6.      Basket
 7.      School
 8.      Bundle
 9.      E
 10. E

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có thể hiểu danh từ tập hợp trong Tiếng Anh.

 

Chúc các bạn học tốt!

 

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment