HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Câu điều kiện loại 0 trong Tiếng Anh- Cấu trúc và cách dùng!

Thursday, July 16, 2020

Câu điều kiện là một trong những điểm ngữ pháp cực kì quan trọng trong các kì thi cũng như trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Chính vì thế hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu sâu hơn về câu điều kiện loại 0 nhé!

câu điều kiện loại 0

1. Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một chân lí, một sự thật hiên nhiên, một thói quen hay mệnh lệnh, đề nghị.

Ví dụ:

 • f you freeze water, it turns into ice.
 • And, if you heat water at 100 degrees, it boils.
 • If students miss an exam, the professor fails them.

2. Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 0

If clause

Main clause

If + S + Simple present

S + Simple present

If + S + Am/is/are

S + Am/is/are

             V(s/es)

       V(s/es)

Ex: If you mix red and yellow, you get orange. (Nếu bạn trộn màu đỏ và vàng, bạn sẽ có màu cam)

Lưu ý: Trong câu điều kiện loại 0 có thể thay thế If = When/ Whenever.

Ex: When they are short of money, they don’t eat out. (Khi họ thiếu tiền, họ không ăn ở ngoài)

3. Cách dùng câu điều kiện loại 0

 •         Diễn tả một chân lí, sự thật.
  Ex: If you cook water, it boils at 100 C.(Nếu bạn đun nước, nó sôi ở 100 độ C)
 •         Diễn tả một thói quen.
  Ex: If/ When I get up, I brush my teeth first. (Khi tôi thức dậy, tôi đánh răng đầu tiên)
 •         Diễn tả mệnh lệnh.
  Ex: If someone comes into the store, smile and say, "May I help you?"

4. Bài tập câu điều kiện loại 0

Put the verbs in the brackets in the correct tense
1. If you __________ (expose) phosphorus to air, It __________ (burn)
2. If you __________ (heat) ice, it __________ (turn) to water.
3. If metal __________ (get) hot, it __________ (expand)
4. If you __________ (stand) in the rain, You __________ (get) wet
5. If anyone __________ (ring) the bell, don’t __________ (open) the door.
6. If my father __________ (not, sleep) well, he __________ (drink) coffee before going to bed
7. If you__________ (press) this button, the machine __________ (stop)
8. If you__________ (multiply) 6 to 8, you__________ (get) 48
9. If anyone __________ (call), say that I__________ (be, not) at home.
10. If you__________ (go) to the Post Office, you__________ (mail) this letter for me.

5. Đáp án

1. expose
2. heat
3. gets
4. stand
5. rings
6. doesn’t sleep, drinks
7. press, stops
8. multiply, get
9. calls, am not
10. go, mail

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có thể hiểu cách sử dụng câu điều kiện loại 0 trong Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment