HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Cách phát âm "s" và "es" trong Tiếng Anh chuẩn nhất

Sunday, February 16, 2020

Để nói Tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ, các bạn đều biết việc học “phát âm” chính là bước “nhập môn”. Trong khi giao tiếp bằng Tiếng Anh nhiều bạn bối rối không biết phải đọc những từ có kết thúc bằng “s’ hoặc “es” như thế nào. Và chúng ta thường quen miệng đọc thành /s/ hết. Tuy nhiên những từ kết thúc bằng “s’ hoặc “es” sẽ có 3 các đọc như sau:

– Đọc là /s/.

– Đọc là /iz/.

– Đọc là /z/.

cách phát âm s và es trong tiếng anh

1. Phát âm là /s/

Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/. Cách nhớ là “Thời phong kiến phương Tây”.

Từ

Phát âm

Dịch nghĩa

Đặt câu

Units

‘ju:nits

Đơn vị, thành phần

The book has 15 units.(Cuốn sách này có 15 bài.)

Stops

stɔps

Dừng lại

He stops reading book.(Anh ấy đã dừng việc đọc sách lại.)

Topics

ˈtɒpɪks

Chủ đề

There are three topics in the workshop.(Hội thảo lần này có 3 chủ đề được nói đến.)

Laughes

lɑ:fs

Cười phá lên

He laughes.(Anh ta cười phá lên.)

Breathes

briθs

Thở, thốt ra, tiết lộ

She just breathes a secret.(Cô ấy vừa mới tiết lộ một bí mật.)

2. Phát âm là /iz/

– Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

– Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ

Phát âm

Dịch nghĩa

Đặt câu

Watches

wɔtʃiz

Xem

He watches the film.(Anh ấy xem phim.)

Washes

wɔʃiz

Rửa

My mom washes dish in the kitchen.)(Mẹ tôi rửa bát ở trong bếp.)

Changes

ˈtʃeɪndʒɪz

Thay đổi

She changes the topic in the presentation.(Cô ấy thay đổi chủ đề trong buổi thuyết trình.)

Classes

klɑ:siz

học lớp

John classes 6A.( John học lớp 6A.)

3. Phát âm là /z/

Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Từ

Phát âm

Dịch nghĩa

Đặt câu

Plays

pleiz

Chơi

He plays football.(Anh ấy chơi bóng đá.)

Hugs

hʌgz

Ôm ấp

She hugs me.(Cô ấy ôm tôi.)

Bags

bægz

Túi, cặp

I have four bags.(Tôi có 4 cái túi.)

 

Như vậy, cách phát âm “s”, “es” phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” của từ đó.

Các bạn cố gắng luyện thành thạo cách phát âm “s”, “es” nha.

Bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tại đây

 

 

 

Leave your comment