HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Cách nhớ thứ tự tính từ trong Tiếng Anh nhanh nhất || Hoctienganhgiaotieponline.vn

Monday, November 23, 2020

Sự thật là trong tiếng anh số lượng tính từ được dùng trước danh từ thường là từ 3 trở xuống. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp dùng 4,5 tính từ thậm chí là nhiều hơn. Vậy, làm thế nào để nắm vững thứ tự tính từ trong Tiếng Anh một cách nhanh nhất? Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu nhé!

 thứ tự của tính từ (order of adjective)

1. Cách nhớ thứ tự tính từ trong Tiếng Anh nhanh nhất.

Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh thường được sắp xếp như sau:

1. Opinion (general opinion – specific opinion): pretty, horrible, lovely, good, bad (Op)

2. Size: huge, tiny, big, little, long, short (S)

3. Age: old, young, new (A)

4. Shape: round, square, triangular (S)

5. Colour: black, red, yellow (C)

6. Origin: British, Chinese, French (O) 

7. Material: woollen, wooden, silk (M)

8. Purpose: writing (paper), school (shoes), coffee (table) (P) 

Bằng cách ghép các chữ cái đầu của các từ này, chúng ta có từ mới sau: OpSASCOMP. 

 

Trong đó: opinion là những tính từ mô tả ý kiến nhận xét, đánh giá. 

Lưu ý: 

Tính từ chung mô tả đánh giá chung sẽ đứng trước tính từ mô tả đánh giá cụ thể.

Tính từ mô tả đánh giá chung là những tính từ có thể dùng cho hầu hết tất cả các danh từ.

Ví dụ:

good

nice

nasty

bad

beautiful

important

lovely

excellent

wonderful

strange

awful

brilliant

–  Tính từ mô tả đánh giá cụ thể là những tính từ dùng để mô tả một hoặc một số loại danh từ cụ thể.

Ví dụ:

Food: delicious, tasty

Furniture, buildings: comfortable, uncomfortable

People, animal: clever, intelligent, friendly

 thứ tự của tính từ trong Tiếng Anh (order of adjective)

2. Bài tập về thứ tự tính từ trong Tiếng Anh.

Hãy thử sức với một số bài tập sắp xếp thứ tự các tính từ trong tiếng Anh dưới đây nhé:

1. Choose the best answer for each sentence.

a. The house is __________________.

A. large and white

B. white and large

C. large white

b. They live in a __________________ house.

A. large and white

B. white and large

C. large white

Đáp án:

a. A

b. C

2. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. We took a ride on a blue, old Chinese bus.

B. We took a ride on a Chinese, old, blue bus.

C. We took a ride on an old, blue Chinese bus.

Đáp án: C

3. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. I’d like three good reasons why you don’t like spinach.

B. I’d like a good three reasons why you don’t like spinach.

C. I’d like good reasons three why you don’t like spinach.

Đáp án: A

4. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. I like that really big red old antique tractor in the museum.

B. I like that really big old red antique tractor in the museum.

C. I like that old, red, really big antique tractor in the museum.

Đáp án: B

5. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. My brother rode a beautiful big black Friesian horse in the parade.

B. My brother rode a beautiful Friesian big black horse in the parade.

C. My brother rode a big, black, beautiful Friesian horse in the parade.

Đáp án: A

6. For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank.

a. My grandmother lives in the ________________________ house on the corner.

A. little blue, green and white

B. little blue and green and white

C. little, blue, green, and white

b. The store carries an assortment of _____________________ objects.

A. interesting new, old and antique

B. new, old, interesting and antique

C. interesting, old and new and antique

c. We went for a two-week cruise on a __________________________ ocean liner.

A. incredible brand-new, huge Italian

B. incredible, huge, brand-new Italian

C. Italian incredible, brand-new, huge

d. I bought a pair of _________________ boots.

A. new, nice, red rain

B. nice new red rain

C. red nice new rain

e. My dad was thrilled with his gift of ______________________ bowties for his clown act.

A. three squirting new nice big polka-dotted

B. three polka-dotted nice new squirting

C. three nice big new polka-dotted squirting

f. Please put the marbles into that ______________________ box.

A. round little old red

B. little old round red

C. little old red round

g. I was surprised to receive a __________________ puppy for my birthday.

A. little, cute, eight-week-old golden retriever

B. cute eight-week-old little golden retriever

C. cute little eight-week-old golden retriever

h. Our work uniform consists of black pants, black shoes, and a ________________ shirt.

A. yellow baggy big polo

B. big baggy yellow polo

C. baggy yellow big polo

i. I’ve been spending a lot of time in antique shops looking for the perfect _______________ clock.

A. little silver Italian cuckoo

B. little Italian silver cuckoo

C. silver little Italian cuckoo

Đáp án:

a. A

b. A

c. B

d. B

e. C

f. B

g. C

h. B

i. A

9. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. Our grandparents drive a motorhome with black and white stripes.

B. Our grandparents drive a motorhome with black with white stripes.

C. Our grandparents drive a motorhome with black, white stripes.

Đáp án: A

10. Which sentence uses the correct order of adjectives?

A. During my college years, I wore a red, white and black big hat to sporting events.

B. During my college years, I wore a big red, white and black hat to sporting events.

C. During my college years, I wore a big red white and black, hat to sporting events.

Đáp án: B

 

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các bạn có thể hiểu cách sử dụng thứ tự tính từ trong Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment